Mini Workshop: breng meer geld in je leven

Sluit jezelf aan op een positieve flow en geld volgt

 

In het kort

Iedereen kan van nature uit meer geld in haar leven laten komen. Dit doe je niet door je te richten op geld, maar door je te richten op wat je wilt. Flow zorg er vervolgens voor dat de kansen voor geld in je leven verschijnen. 

 

Wat is geld

Geld is een maatschappelijk geaccepteerd ruilmiddel. Ook een manier om waarde aan te geven aan een vorm of aan een dienst. En een manier om voorraad op te slaan van wat iemand heeft vergaard. Geld is (nog) nodig in de economie maar is vanaf het begin een remmend concept als je wilt dat je voldoende van alles hebt.

In de gedachte van Flow heeft geld een andere en eenvoudige betekenis. Deze betekenis is: geld is energie.   

 

De belemmeringen van het concept ‘geld’


Bij alle pogingen om je leven te leiden zoals je dat wilt speelt geld een grote rol. Tegelijkertijd is geld de meest belemmerende factor. Dit komt door onze onbewuste negatieve ervaringen met geld en de ideeën van de wereld om ons heen over geld. Hier volgen een aantal voorbeelden:

- er is niet genoeg geld voor iedereen
- geld zorgt voor ellende en ongelijkheid
- ik heb niet genoeg geld
- ik krijg te weinig betaald voor wat ik doe
- ik wil anders leven maar ik heb geen geld daarvoor

Als kind al begin je met het opbouwen van deze ervaringen en zij vormen wat Ken Honda in zijn boek Happy Money noemt: money wounds.
Onbewust bouw je een negatieve associatie op over geld. Hierdoor zal je niet over het geld kunnen beschikken dat nodig is om je leven te veranderen. Onbewust stoot je het geld van je af, ook al wil je juist meer.

Het gaat niet om het geld


Om voldoende geld te hebben moet je het oude concept over geld loslaten en jouw idee over geld op een nieuwe manier toelasten in je leven. Geld is op zich niet goed of fout, het is maar wat je ermee doet dat het een waarde geeft. En deze waarde, die is belangrijk. Omdat nu daar juist de verandering zit.  

Die nieuwe waarde die je kunt geven aan geld is dat geld universele energie is. En universele energie raakt nooit op, is altijd aanwezig en zal altijd blijven bestaan. Geld is energie, energie die naar jou toekomt. Door zo te gaan kijken naar geld, breng je meer geld in je leven. Niet door aan alleen geld te denken, want dan komen al die belemmerende gedachten en gevoelens weer op. Het gaat niet om het geld. Het gaat om het resultaat dat je wenst. Voorbeelden:

- niet 15.000 voor een studie maar een studie
- niet 500.000 voor een huis maar een huis
- niet 2000 voor een tweedehands auto maar een auto   

Geld speelt wel een rol want in onze maatschappij heb je nog geld nodig. Je gaat het geld niet ontkennen, want dan duw je het van je weg. Wat je wel doet is:  je richt je vanaf nu niet meer op geld; je richt je op wat je wilt.  
Het gaat niet om het geld, het gaat om wat je met het geld wilt doen.
 

Richt je op wat je wilt

Er is voldoende geld, er zijn voldoende middelen om te bereiken wat je wilt. Ook voor jou. Paradoxaal genoeg blijft geld juist bij je weg op het moment dat je je sterk op geld richt. Kun je dit inzien ? Dan kun je jouw gedachten over geld veranderen en verandert daardoor jouw gevoel ook. Jouw gevoel verandert op het moment dat je voor je ziet wat je met het geld wilt doen. En dat ervaart als iets dat gewoon gaat ontstaan.

Je kunt hiervoor creatief visualiseren inzetten. Hierbij zie je in beelden voor je wat je wilt en je geeft er bewust positieve energie aan. En dat is een veel sterker en concreter beeld, dan dat je bijvoorbeeld in gedachten bakbiljetten of een bedrag  voor je ziet.

Het gaat er dus om dat je energie steekt in wat je wilt, en niet in het gebrek aan geld of aan resultaat. Het ellendige gevoel van gebrek is de angst die voor de meeste mensen bij geld hoort. Geldzorgen maken levens kapot en je wordt voortdurend met geld geconfronteerd want de maatschappij om je heen drukt bijna alles uit in geld. Gedachten over geld zijn sterk.


Van onbewust naar bewust

Bij Start de Flow geven we in onze trainingen en workshops veel aandacht aan de relatie die je hebt met geld. Genoeg geld in je leven ontstaat door je niet meer te richten op geld, maar je te richten op wat je wilt.
Dit is geen moeilijk concept om te begrijpen, wel heel lastig om uit te voeren. Omdat onbewuste negatieve gedachtenpatronen die gaan over geld hardnekkig zijn en ons leven tot nu toe bestuurd hebben. Door je hier bewust van te worden maakt de weg vrij om anders over geld te denken.


En als je nu wel positief over geld denkt?

Stel dat je positief bent over geld en dat er geen belemmerende patronen over geld in jou aanwezig zijn. En je denkt: ik ga mij nu richten op geld.  Dan dient de kracht van de geld gedachte net zo sterk en positief (groot) te zijn dan de kracht van wat je wilt realiseren. Als dit niet zo is, dan raak je zeker het geld weer kwijt. Dus het is effectiever om positief te denken over wat je wilt realiseren, dan positief te denken over geld. Wat je met je geld doet, kan je gelukkig maken. Geld zelf is neutraal.   

Mensen die opeens veel geld winnen in de loterij verliezen dit geld meestal weer snel. Omdat hun onderbewustzijn hen terug breng in de levensstand die bij hun onbewuste leefpatroon past. Omdat er niets tegenover staat dat zo een sterke energie geeft, dat geld daardoor bij je blijft.   

Focus dus op dat wat je wilt realiseren en maak dit positieve gevoel iedere dag sterker en sterker. Wees je ervan bewust dat het een natuurwet is die maakt dat mensen, omstandigheden en middelen gewoon ontstaan uit de energie die je uitstraalt. Sta open voor signalen en reageer direct daarop. Hoe dit alles op je pad komt, dat weet je niet en kun je dit niet besturen.

Flow oefening: breng meer geld in je leven

Ervaar nu het verschil tussen geld en hetgeen wat je met het geld wilt doen. Zodat je weet waar jij de energie het beste op kunt richten om te gaan ontvangen wat je wilt. Ga naar een plek toe die goed voelt voor jou en waar je niet afgeleid wordt. Neem pen en papier mee. Doorloop op je gemak deze 3 stappen.

Stap1
Schrijf op wat het is dat je wilt en doe dit alsof het nu al zo is. Bijvoorbeeld: ik volg een studie tot dierenarts. Of: ik geef mijn boek uit. Of: ik heb een huis met praktijkruimte.

Doe dit nu meteen en lees dan pas verder.

Stap 2
Bedenk hoeveel geld je nodig hebt voor dat wat je wilt realiseren. Schrijf dit bedrag ook op. Vervolgens ga je een Flow oefening doen.
Breng meer geld in je leven door met je aandacht nu dit bedrag voor je te zien. Als bankbiljetten, of wat meer voor zal komen, als bedrag op je bankrekening nadat je ingelogd bent. Kijk en voel hoe fijn het is om te kunnen beschikken over dit bedrag. Bijvoorbeeld: je zit thuis op de bank en ziet opeens het bedrag op je telefoon App staan.  Doe hier zo lang over totdat je de energie weer voelt afnemen.

Ga dit nu doen voordat je verder gaat lezen.

Stap 3
Bedenk vervolgens wat je graag wilt en kijk of je daar een onverstoord puur gevoel bij kunt ervaren. Dit doe je door het in beelden voor je te zien en in gedachten te herhalen: “het is er gewoon”. Blijf bij dit beeld. Wandel rond, kijk, hoor en zie en ervaar hoe fijn dit is om de Flow te ervaren van wat je doet en wilt. Bijvoorbeeld: degene die een boek heeft uitgegeven ziet zichzelf haar boek signeren in een boekenwinkel. Doe dit zolang als je wilt totdat de aandacht of energie afneemt.

Doe het nu en ga dan pas verder.

Stap 4
Breng meer geld in je leven. Ga terug naar het gevoel bij het visualiseren van het bedrag op je rekening en naar het gevoel bij het visualiseren van wat je graag wilt of doet. Vergelijk beide ervaringen. Bepaal voor jezelf wat voor jou het sterkste positieve gevoel heeft gegeven. Bedenk ook of er remmende energie is ervaren en wanneer dat was. Bedenk dat het visualiseren van hetgeen je tot stand wilt brengen de beste manier is en hoe je dit voor jezelf wilt gaan versterken en inzetten.  

Tips om verder te gaan


Lees meer over geld en Ken Honda hier

Maak in de mini workshop kennis met creatief visualiseren

Leer meer hoe je de wet van aantrekking in jouw voordeel kunt laten werken