Tips en inspiratie bij de drie stappen van het Flow Proces

flow en doen

Wat wil je? Wat is het dat je écht wilt? Hoe wil je dat jouw leven eruit ziet? Op het moment dat ik dit in de workshops aan de deelnemers vraag, weet de overgrote meerderheid het antwoord niet. Ze hebben er niet over nagedacht. Laat staan dat ze het kunnen creëren voor zichzelf en de anderen die ze liefhebben. Terwijl dat nou just de universele bedoeling is.

Lees af en toe hier eens wat tips en uitspraken. Om zo meer voor jezelf te kunnen kiezen
Over Energise = > Create = > en Inspire = > 

 >>Energise gaat over bewust afgestemd zijn op de universele energie die werelden schept. Dit maakt je gelukkig. Create is vanuit deze energie zelf je leven vormgeven. Dit zorgt ervoor dat je talent zich kan uiten.  Inspire betekent voldoening ervaren en delen uit de universele energie op de natuurlijke manier die bij jou past. Dat is het hele creatieve FLOW proces dat zich al in één dag kan voltrekken

> Het is de bedoeling dat je gelukkig bent. Je bent onlosmakelijk verbonden met de universele kracht. Je kunt bewust je aandacht richten op het leven dat je wilt.

> De universele kracht werkt altijd. Ervaringen die je negatief of positief labelt, komen beiden voort uit deze kracht. Deze kracht herkennen en bewust gebruiken horen bij Energise en brengen je in een Creatieve staat 

> Onze aandacht is een waardevol instrument waarmee we de universele kracht richten op wat we wel en op wat we niet willen. Op het moment dat we iets meemaken wat we niet willen, wijs je vaak naar de buitenwereld als oorzaak. Dit heet 'onbewust zijn'

> Ga nooit aan de slag met Create als je Energise niet hebt gedaan. Zonder Energise lukt het misschien om iets nieuws te doen of ontwikkelen, maar dit kost je dan onevenredig veel inspanning

> Alles dat je om je heen zien en door mensen is gemaakt, is eerst gevisualiseerd met onze verbeelding. In het vormloze bestaat het dan al

> Voel je als vanzelfsprekend de energie van andere mensen? En voel je dan ook jouw afstemming met het 'Al dat is' ?

> Het vormloze wordt vorm door het scheppende proces. Vorm komt tot stand via jou. De materiele wereld is een uiting van jouw creatieve energie. Jij kiest wat je wilt uitdrukken. Bewust of onbewust

> Bij Inspire gaan anderen de intentie ervaren die jij uitstraalt. Zij worden geraakt en voelen, onbewust vaak nog, dat deze ervaring waardevol voor hen is

> Het is de bedoeling dat je creëert. Dit is de manier waarop de universele scheppende kracht werkt en zichtbaar wordt 

> Energise is geen handigheidje dat je kunt leren, het is een way of life. Natuurlijk kun je in het begin dingen doen om met Energise vertrouwd te raken. Uiteindelijk gaat het om het zijn, niet om het doen bij Energise

> Begin iedere dag bewust met een positieve gedachte, mantra, visualisatie van wat je wilt. Je dankbaar voelen voor wat je hebt en dit werkelijk voelen, brengt positief scheppende energie voort 

> Maak zoveel als je kunt op een dag contact met het universum / buik gevoel. Dit is afstemming op de creatieve energie. Uitstekend ook voor je gezondheid en rust in je hoofd

> Je bent er helemaal niet mee bezig. Maar opeens weet je dat er om de hoek een rood autootje aankomt. En dat gebeurt dan ook. Dan weet je het weer en zal je hardop lachen

> Hee jij... ben je een HSP? (high sensitive person) Dit is een aanduiding, een nieuwe sticker die op jouw voorhoofd wordt geplakt. Alsof jij iets mankeert. Terwijl het gewoon jouw universele natuurlijke staat van zijn is. Die in deze tijd bijzonder lijkt, omdat we als mensheid alles verkleind hebben tot het rationele denken

> Inspire gaat over wakker worden en ervaren dat je iedere dag opnieuw kunt beginnen. Je gaat iets betekenen, toevoegen, scheppen en stelt je open voor wat er komt

> Positieve afstemming op de universele kracht brengt je de mensen, middelen en inzichten op je pad die je nodig hebt voor je volgende stap. Dit kan niet anders want het is een natuurwet

> Create betekent dat je jouw idee vorm gaat geven. Zodat anderen kunnen gaan zien. Create is de bedoeling van de schepping. Anders waren we al uitgestorven

> Je bent hier om te scheppen en te delen. Je geeft uitdrukking aan jezelf en jouw groei. Realiseer je dat het zo werkt en je bent direct gelukkig

> Voel jezelf vormgever. Totdat jouw idee vorm wordt, spreek er niet over met anderen of alleen als je iemand volledig vertrouwd en die persoon toegang tot het bewustzijn heeft zoals jij dat hebt.

> Je bent altijd 'in-spirit' alleen herken je dit vaak niet. Op dat moment leef je on-bewust en schep je dus on-bewust

> Wat ga jij vandaag doen? Hoe ga jij vandaag zijn? Wat ga je toevoegen aan het leven van anderen? Hoe ga jij vandaag om met de natuur? Wat gun jij jezelf vandaag?  

> De universele kracht werkt altijd. Richt jij je op wat je niet wilt en je voelt deze energie in je lijf, dan komt naar je toe wat je niet wilt. Er is geen oordeel daarbij. De wet die dit bestuurt is neutraal

> Op het moment dat mensen tegenslag ervaren, noemen ze dit hun noodlot. En als ze voorspoed ervaren dan noemen ze het geluk hebben. Beiden zijn onwaar en komen voort uit onbewust zijn

> Geluk ervaar je bij afstemming op de universele energie waaruit alles gemaakt is. Het is dan ook logisch geworden voor jou om prioriteit te geven aan deze afstemming

> HSP is niets bijzonders. Soms hebben mensen hinder van het zijn van een HSP. Zij ervaren het als een last. Dit komt omdat ze de weg naar bewustzijn nog niet ontdekt hebben 

 

Op het moment dat je weet wat de onderdelen zijn in het Flow Proces, kun je deze gaan herkennen en inzetten voor jezelf. Dit noem ik 'het creatieve proces ingaan". Lees ook het artikel over de uitleg van de drie stappen van het Flow Proces  De tips en inspiratie momenten op deze pagina worden regelmatig aangevuld.