Flow en gezondheid bij de drie manieren waarop je kunt leven

Flow en gezondheid bij de drie manieren waarop je kunt leven

flow en gezondheid

Als Flow een onderdeel van je leven wordt, dan voelt dat alsof de dingen om je heen vanzelf tot stand komen. Bovendien is je lichaam er blij mee, want je leeft op de natuurlijke manier van leven.
Hoe kun je leven op die manier? Het start allemaal met herkennen hoe je nu leeft.

Ervaren van Flow en gezondheid

Flow is iets wat je uit kunt leggen aan anderen en het is ook verstandelijk te begrijpen. Daarmee werkt Flow voor jou nog niet. Flow is pas echt ter herkennen en je eigen te maken, op het moment dat je het ervaart. Dus ook het lezen van een boek, of dit artikel brengt je niet in Flow. Kennis over Flow en gezondheid is zeker wel nuttig, want het geeft je inspiratie om anders met je leven om te gaan. Waarbij je Flow kunt gaan ervaren.

 

De drie manieren waarop je kunt leven

Globaal kun je drie manieren of niveaus van leven onderscheiden: de niveaus van Hebben, Doen en Zijn. Hoe jij op een van de drie manieren leeft, wordt bepaald door waar jij je van bewust bent. “Hebben” is een manier van leven waar mensen zich bijna voortdurend on-gelukkig voelen.
“Doen” is een staat waarbij er momenten van geluk zijn en waarbij er bewust een verschil wordt ervaren tussen kortstondig plezier hebben en je gelukkig voelen.
“Zijn” is een staat van voortdurend gelukkig zijn. Een staat die onze natuurlijke manier van leven is. Flow en gezondheid zijn in harmonie als we in die natuurlijke staat van zijn leven.

 

Herken de manier van leven die je nu hebt

Hier volgt een uitleg met voorbeelden over leven in de staat van Hebben, Doen en Zijn. Het gaat hierbij beslist niet over goed en fout of meer of minder. Wel over gelukkig zijn en de kans die iedereen van nature heeft om dat te bereiken. Als je een uitkomst ziet die je niet bevalt, denk of voel dan wat er met je gebeurt. Ga daarbij niet oordelen over jezelf. Kijk eens of je het gewoon vast kunt stellen waar je nu bent. Misschien ontstaat er de behoefte om iets te veranderen, misschien ook niet. Het is allemaal goed. Vooral bij de manier van leven volgens Hebben, is de uitleg wat uitgebreider om die beter te kunnen herkennen.

Start de Flow is er op gericht om mensen te laten ervaren dat veranderen mogelijk is. Veranderen doe je niet door het lezen van dit artikel. Het kan je wel nieuwsgierig maken.
Dit gebeurt als je er aan toe bent iets nieuws te ervaren. Op onze website kun je al dingen doen en zo een eerste stapje zetten.

 

H E B B E N          

Flow en gezondheid bij “Hebben” herkennen

Hebben is een uitputtende manier van leven en ronduit slecht voor onze gezondheid. Het is een manier van leven die om ons heen iedere dag gecommuniceerd wordt. Als dit of dat hebt, dan ben je gelukkig. Als je dit of dat hebt, dan heb je het gemaakt. Als ik een miljoen heb, dan heb ik alle vrijheid om te leven zoals ik wil. Het probleem met deze manier van leven is, dat deze ons voortdurend in onze gedachten houdt over wat we anders willen. En ons laat voelen dat het leven niet compleet of genoeg is. We zijn gevangen in de beperkte onrustige wereld van het Ego in ons denksysteem.

Je herkent deze staat van Hebben bijvoorbeeld door piekeren over de toekomst. Of er is frustratie, boosheid en verdriet over het verleden. Je ervaart werken omdat het nodig is om geld te hebben. Je ervaart irritatie bij de buitenwereld, de politiek, instanties, de werkgever, je familie of jouw partner. Je kunt op de achtergrond voortdurend rusteloosheid ervaren. Je voelt je niet gezond en je maakt iedere verkoudheid mee. Of je lichaam werkt je tegen, juist op het moment dat je veranderen wilt.

Er kan een gevoel van “niet goed genoeg” zijn. Er zijn ook mensen die alles hebben, weer iets nieuws kopen en dan de kater krijgen als het nieuwe er af is en dan weer iets nieuws willen. Je ontmoet vooral mensen die mopperen op de wereld zoals jij dat doet. Of die zich gedragen op een manier die je mateloos irriteert. Ook ervaar je dat anderen vaak nog meer veroorzaken van hetgeen - je juist niet wilt-

Vaak reageer je oordelend op situaties, zonder je erin te verdiepen. Je ziet de dingen oppervlakkig omdat jouw Ego zich in stand wil houden. Je hebt het gevoel dat je altijd het gevecht aan moet gaan.   
 

Help!

Als je dit leest en je herkent jezelf in een van de voorbeelden, bravo! Want je hebt doorgelezen. Straf jezelf niet af. Rond de 96% van de mensen leeft onbewust. Het zit in ons allemaal. Je kunt wel je leven veranderen en je kunt met kleine stapjes beginnen.

 

Plezier en geluk bij “Hebben”

Bij de leefwijze van Hebben kan er af en toe kort een ervaring van plezier zijn. Dat is meestal snel over, want je wilt altijd meer. Of er is angst om te verliezen omdat iets goeds volgens jou nooit lang kan duren. Stress, angst en frustratie die ontstaan beïnvloeden voortdurend jouw basis lichaamsfuncties op een ongezonde manier. Je denkt dat je een sterk onderbuik gevoel hebt, wat in werkelijkheid een projectie van je eigen angst is. Je leeft onbewust. Daarmee wordt bedoeld dat je niet inziet wat jij jezelf aandoet: het creëren van ongeluk en een slechte gezondheid. Dit die je niet opzettelijk, want niemand wil ongelukkig zijn. Je zoekt plezier en aanzien buiten jezelf, waarbij je denkt dat het Geluk daar is: in dingen of in anderen.  

We verwarren daarbij kortstondige momenten van plezier met Geluk. Geluk kunnen we echter bij de levenswijze van Hebben niet ervaren. Dit is niet goed of fout, het is wat met mensen gebeurt. En de meeste mensen leven zo. On-bewust. Flow kan in deze staat niet ervaren worden.    

 

D O E N

 

Flow en gezondheid bij “Doen” herkennen

In de staat van Doen ben je als je activiteiten kunt ondernemen die voor jou voldoening opleveren. Je gaat een betekenis ervaren bij wat je doet. Je ervaart daarbij flitsen van geluk die maken dat je onderscheid kunt gaan maken tussen het oppervlakkige plezier hebben en het diepe gevoel van geluk. Flow kan bij deze manier van leven zeker ervaren worden. Wat je Doet, is een bewuste keuze geworden; in de zin dat je kritischer let op vol-doening. Flow en gezondheid gaan synchroon lopen op een manier die prettig voor je is. Er zijn momenten van bewustzijn en er ontstaat een gevoel dat jij invloed hebt op jouw manier van leven.

Je herkent deze staat bijvoorbeeld als je in de natuur bent en je helemaal opgaat in je omgeving. Als er momenten zijn dat je tijdens een activiteit de tijd en plaats helemaal vergeet. Misschien ervaar je flitsen van besef; dat je een onderdeel bent van een groter geheel. Je herkent Flow bij de staat van Doen want je ervaart alsof het vanzelf gaat. En er ontstaat bewustzijn over hoe jij je lichaam gezond wilt houden, je ervaart de energie in je lichaam. Misschien ga je af en toe het malen van je gedachten als belemmerend herkennen. Als er tegenslag is of dingen lopen niet zoals je wilt, dan blijf je er minder lang in hangen.  

Ook heb je soms een onderbuikgevoel dat uitkomt en je helpt bij het maken van de juiste beslissingen. Je ontmoet mensen met wie je betekenisvolle gesprekken voert. Ook ontmoet je mensen of kom je in situaties die passen bij wat jij nu nodig hebt.  Je kunt je  g e w o o n  goed voelen. Je hebt het idee dat je je leven kunt veranderen en dat het goed is wie je nu bent.   


Z I J N

 

Flow en gezondheid bij “Zijn” herkennen

De staat van Zijn in niet te bereiken vanuit ons denksysteem. Zijn is alleen te ontdekken door het te ervaren. Onze gedachten blijft beperkt tot de bandbreedte van ons denksysteem. Tegelijkertijd kan jouw denken wel de aanzet zijn tot ontdekken. De staat van Zijn is ook niet te vinden in ons lichaam, omdat dit onze tijdelijke fysiek verschijning te boven gaat. Ons lichaam kan ons wel helpen als perspectief om de staat van zijn te ontdekken.

De staat van “zijn” ontstaat op het moment dat je ervaart dat jij je lichaam en je gedachten niet bent. Je ervaart dat je de ruimte bent waarin alles ontstaat. Je kunt het bijvoorbeeld zien als de ruimte “achter je gedachten”. Deze ruimte is eindeloos en bestaat uit geluk. Hier kunnen zijn betekent in je natuurlijke staat van “zijn” vertoeven en voortdurend vreugde ervaren. Je ziet nog steeds de wereld om je heen. Je doet dit alleen vanuit een ander perspectief. Echter, ieder woord schiet tekort om Zijn te omschrijven.

Als je in deze staat van “Zijn” bent, dan ben je er. Klaar, finito, basta. Je hebt jezelf gerealiseerd. Dat wil zeggen dat je hebt herkent wat je AL BENT. Alle laagjes afgepeld tot jouw kern. En dat jij  jezelf daarmee weer verbonden voelt en dat je er in oplost. Zoeken is voorbij.

Je herkent de staat van “zijn” simpelweg door het te ervaren. Hoe deze staat is, is niet uit te leggen of te beschrijven. Want dan ben je terug in je beperkte denksysteem. Je kunt het alleen ervaren. Het is wat het IS.

Andere mensen om je heen benoemen vaak hoe ze jou ervaren. Iemand die in de staat van Hebben leeft kan jou dingen teruggeven als: “je loopt op een roze wolk, je bent niet realistisch”. Of:  “jij hebt ook altijd geluk”, “jij weet niet wat ik allemaal meemaak dus jij hebt makkelijk praten” en “jij bent ook altijd vrolijk, weet je niet hoe de wereld in elkaar steekt dan?”     
Mensen in de staat van “Doen” reageren niet op jou. In plaats daarvan gaan ze vragen stellen die beginnen met Hoe of Wat. Vragen die gaan over hun ontwikkeling of verlangen naar een andere manier van leven. Zij hebben al verbinding met hun intuïtie die hun vertelt dat er bij jou iets te halen valt. Met mensen die je ontmoet in de staat van “zijn” wissel je zonder woorden informatie uit. Je  Bent gewoon. Dit wordt als optimaal vreugdevol ervaren en blijft toenemen.  

Wat kun je doen?

Voor de staat van “Zijn” helemaal niets. Voor de andere twee:
als je getriggerd bent door wat je leest, kun je eens wat oefeningen bekijken die gratis ter beschikking staan op de website van Start de Flow.

All the best

Rob