Hoe de Natuurlijke Manier voor jou kan werken

hoe werkt flow

Flow is leven op de Natuurlijke Manier die bij jou past. Dit is niet moeilijk om te doen. Je moet gewoonweg het besluit nemen dat je jouw energie gaat richten op wat je wilt en het direct iedere dag gaan doen. Daarbij word je ondersteund door de manier waarop onze natuur werkt. 

 

De Natuurlijke manier gaat voor maximaal

 

De natuur gaat altijd voor maximale expansie, expressie en groei. Denk aan een boom die in de bloesem schiet met tienduizenden bloemetjes. Denk ook eens aan de evolutie van al wat leeft en de overvloed aan planten en dieren. Allemaal ontstaan door een intelligentie kracht waarmee alles van wat wij kunnen zien en niet zien is doordrenkt en op duizenden niveau’s aan het werk is waarvan we nauwelijks een idee hebben. Wij zijn ook die natuur, je kunt het niet NIET zijn, en overvloed zit dus ook in ons. Het is de bedoeling dat je eropuit gaat, het meeste uit jezelf haalt en dat je on-tevreden bent. Ontevredenheid is namelijk een creatieve staat als de ontevredenheid gaat over meer voldoening, middellen om dingen te doen, leren en ontdekken.

 

Volg de Natuurlijke manier bewust

 

De Natuurlijke manier volgen betekent voor jou dat je iedere dag wilt werken aan je ontwikkeling en aan wat je wilt bereiken vanuit een verwachtingsvol gevoel. Dit gevoel schept de omstandigheden waarin kan gebeuren wat op dat moment voor jou nodig is. Soms lijkt het alsof het tegenzit, achteraf gezien zul je merken dat de dingen die niet lijken te stroken met wat jij wilt, precies op het goede moment kwamen om je voort te stuwen naar je volgende stap.

De Natuurlijke manier werkt vanuit onze verbeelding en intuïtie en wordt vorm doordat we dingen gaan doen.De trouwe dienaar bij het doen hoort ons denksysteem te zijn. Dat pas wordt ingeschakeld als de goede ideeën tevoorschijn zijn gekomen.

 

De maatschappij leert ons de moeilijke weg

 

School leert kinderen af te vertrouwen op hun natuurlijke manier. Ik kan mij nog precies het moment als 5 jarige herinneren dat dit gebeurde en een juffrouw vertelde dat het niets met mij zou worden.

Op school wordt onze kindwereld verkleind tot een focus op de ontwikkeling van ons denksysteem dat meetbaar een aantoonbaar wordt gevolgd in getallen die zogenaamd kunnen vertellen ‘hoe goed we het doen’. Terwijl alles dat we nodig hebben om verder te groeien als een mooi mens al in ons aanwezig is. Dit natuurlijke geschenk wat er al is, jouw gave, wordt tijdens onze belangrijkste  MENS-GROEITIJD op school doelgericht en systematisch genegeerd.

In plaats van de verbeelding en intuïtie bij kinderen te ontwikkelen waardoor er meer vertrouwen en levensinzicht ontstaat, wordt het rationele denken het belangrijkste uitgangspunt. Het denken dat eigenlijk de dienaar is van onze natuur, de intuïtie en creativiteit. Albert Einstein wees ons hierop met de uitspraak:

 

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

 

Naarmate we ouder worden en we realistisch moeten zijn, zoals de media om ons heen dit iedere dag bij ons naar binnen pompen, raken we steeds verder van onze natuurlijke krachten vandaan. Dit is een schrale oppervlakkige manier van leven die haaks staat op hoe het leven volgens de natuurlijke manier bedoeld is.

 

Body, Mind and Soul 

 

De Natuurlijke manier beleef je op de drie essentiële niveau’s. Dat van het lichaam, ons denken en de ziel. Op het moment dat je er een van die drie verwaarloost, voelt je leven niet compleet. Ze zijn dus alle drie essentieel. Ik ben ze bij het ontdekken van mijzelf en ook in mijn beroep als trainer en coach bij anderen allemaal tegengekomen. De rationele denker die hoog opgeeft over intelligentie en een eigen boterham niet kan verdienen. Of het gevoelige type dat teleurgesteld en gefrustreerd raakt over de wereld. En degene die de focus heeft op het oppervlakkige fysieke lichaam en onoverkomelijk met triestheid wordt geconfronteerd door veroudering waar niet tegenaan te smeren is.  

De natuurlijke manier vind je niet door te zoeken, wat deze is al in jou aanwezig. De Natuurlijke manier komt tevoorschijn op het moment dat je het besluit neemt op je lichaamsniveau, denkniveau en zielsniveau te ontwikkelen. Je leeft daarbij eerst vanuit intuïtie, (Soul)  je checkt met je gevoel of je nog op het goede spoor zit (Body) en zet de inspiratie ( komt uit: in-spirit) in vormgeving (Mind) om het in dit leven te gaan doen. Het enige dat naast dit inzicht over het herkennen de natuurlijke manier nodig is, is DE WIL om het zo te doen. Dan brengt jouw natuurlijke manier een Flow op gang die gaat over een manier van leven die bij jou past.